Forfatterarkiv: Leila Saxbeck

nyt om fodboldbogen

Kaj Skouboe

Vedhæftede filer24. okt. 2020 14.58 (for 19 timer siden)

Hej allesammen,

På grund af de stigende smittetal ser vi os nødsaget til at aflyse receptionen i Houlbjerg Forsamlingshus den 21. november i år. Det ærgrer os i redaktionen, da vi havde set frem til denne dag. Vi ved, at mange andre også havde set frem til denne dag, hvor man kunne mødes og få en snak om de gode gamle dage. Det kan vi desværre ikke, som tiden er nu, men I får en bog, som vi er sikker på vil give jer mindelser tilbage til den tid.

I vedlagte bilag kan I læse om de praktiske forhold vedrørende forsendelse/afhentning af bogen samt ikke mindst betaling.

Tak fordi I har støttet os med køb af bogen, og vi har stadig nogle på lager – nu til en ny pris på kr. 200,-.

De bedste hilsner

Ketty Schougaard, Bo Daugaard og Kaj Skouboe

opdatering vedr. ny P-Plads

Opdatering ang p- pladsen i Houlbjerg

 

Den første del er nu udført, næste del bliver at der kommer brolægger for at lave indkørsel.

dette arbejde forventes at starte i uge 36/37 😊 der opsættes afspærringsbånd inden

så der kan arbejdes uden parkerede biler

Herefter kommer der sten/ral på pladsen og stenkanter for at holde på jorden-  tidspunkt er endnu  ikke endeligt aftalt.

Der bliver opsat skilt hvorpå der står: P  Forbeholdt Forsamlingshuset

Der skal i efteråret (oktober/november) plantes hæk mm, dette arbejde er “gør det selv”

nærmere info følger til efteråret

Vh. Houlbjerg Forsamlingshus

Nyt om P-plads i Houlbjerg

Info om p-pladsen i Houlbjerg

Der er nu kommet endelig bekræftelse på at Houlbjerg Forsamlingshus må anlægge p-plads på  matrikel Hammelvej 198. Der skal lyde en stor TAK  til alle der bidraget  praktisk og økonomisk – det er dejligt at en god ide  fra 2018- nu lykkedes i 2020

Der er bliver en bøgehæk  rundt om p-pladsen men  på den bagerste skrå væg(som bliver 45 gr.)  bliver der sået vilde blomster og plantet surbær mm-

Der kommer lys på pladsen samt et P-skilt

Det har været en lang proces hvor kommunen har haft et større arbejde med at finde ud af hvor stor grunden egentlig er , få orden på div matrikkelkort, udarbejdet en plan for hvordan p- pladsen skal anlægges .

Der er faste retningslinjer med hensyn til belægning, hæk ,lys mm . I tilladelsen står der at pladsen skal anlægges ud fra de betingelser der er beskrevet

Entreprenøren starter ( pga. andre opgaver) arbejdet om 6-8 uger. Der er aftalt at græsset snarest bliver slået

Det er aftalt at hækken først bliver plantet i efteråret 2020

Houlbjerg Forsamlingshus og Borgerforening😊

Fredags Cafe`

Forsamlingshusets Venner har planlagt Fredags Cafe`på flg. datoer:

25-01 + 22-02 + 29-03 + 26-04 + 31-05 + 28-06 i tidsrummet kl.15-18.

Der er hygge, kaffe, te, øl,sodavand (og måske kage) til minimale priser.

Vi glæder os til at se dig – evt. få nye ideer fra dig – og tag gerne naboen med.