Landsbyrådet

Houlbjerg repræsentant i landsbyrådet:

Anders Niels Hansen. Hammelvej 233. Houlbjerg.  Tlf. 2241 5248 andhan@gmail.com

 

Landsbytræf I Selde 1/10-2015

Vi var så heldige at TV2OJ kom forbi for at snakke om landsbyklynger…  Favrskov4ren fik rimelige meget taletid. De to øverste indslag omhandler Landsbytræffet I år.

http://www.tv2oj.dk/modules/tv2region/search_tv2region.php?q=landsbytr%E6f

 

Borgermøde d. 14/4-2015

Det var super dejligt med så mange fremmødte, det var uden tvivl en success – og så tænker man godt efter god mad (fællesspisning). Gode ideer var der mange af – jeg har samlet alle ideerne herunder. Hvis jeg skulle have glemt eller misforstået en ide så ringer/skriver I bare til mig.

Skulle der være en eller flere der gerne vil drive nogle af opgaverne må I meget gerne kontakte mig, der er flere opgaver end hvad jeg selv kan klare – Jeres opbagning er vigtig.

M.v.h.

Anders

Resultat af idegenerering:

Forsamlingshus
Købe Grete Gregers udhus og brug det til parkering for forsamlingshus
Opgradering af teaterscene

Skole og område
Skaterbane ved skole
Mountain bike bane
toilet ved bypark
naturlegeplads
forhindringsbane
Sommerkoncert på plænen med lokale musikere
Projekt “aktivt” område ved skolen
Havetraktor
Måltavle med info-tavle
Det er svært at planlægge så længe der ikke er afklaring med skolen osv.
Selvforsyningshave/bæredygtighed, fælles urtehave, leje af jordlod, kølehus – overskudsdeling, redskabshus, orangeri, Kolaug, grøn-festival
Aktiviteter ved skolen (generelt)
shelter ved Houlbjerg bypark
Projekt “aktivt” område ved skolen
Messe udstilling/høst arrangement

Andet
Flagstang bag ældreboliger, 15m høj
Mindesten flyttes til ældreboligområde
bedre mobildækning
trådløse mikrofoner
foredrag med populære oplægsholdere
Shelter langs den gamle banesti
plante flere frugttræer og måske samle æbler osv fra private og lave det til most.
Branding – Vi skal huske at omtale og reklamere med de positive ting der sker
vi skal kontakte nye tilflyttere (inddragelse fra starten)
Velfungerende Opslagstavle
elektriske reklametavler ved indfaldsveje eks, velkommen til, god jul og annoncering af arrangementer.

Forskønnelse
facaderenovering i midtby
nedrivning af gamle huse
forskønnelse af byen eks. ved hovedvejene, plakatsøjler
Skærme grimme bygninger med beplantning eks. syrentræer (noget der ikke kræver det store vedligeholdelse)
viceværtordning/nabohjælp, fjerne græs på fortov osv.

Trafik
fodgængerovergang
hastighedsbegrænsende foranstaltninger når man kommer fra Randers og Langå eks.striber med forhøjet maling
luk hammelvej i begge ender
Lav cykelsti fra Houlbjerg til langå og fra Granslev til Houlbjerg. Derved kan man cykle til Langå via Houlbjergvej, via banestien til granslev, via sognevej til houlbjerg

 

 

Midttrafiks høring af køreplaner 2015

 

 

Midttrafik skal hermed henlede opmærksomheden på at vi afholder høring for regionale-, lokale- og bybusser i perioden 5. til 18. januar 2015.


Høringen drejer sig om de køreplaner, der træder i kraft den 28. juni 2015 og gælder frem til sommeren 2016. Høringen gennemføres online via Midttrafiks hjemmeside.

Start med at finde den relevante køreplan på midttrafik.dk. Under køreplanen findes et link til forslaget til den nye køreplan og et link til den formular, hvor man kan kommentere på forslaget.

Bemærk – der kun ligger forslag til nye køreplaner, hvis vi lægger op til væsentlige ændringer. Er der ikke forslag til en ny køreplan, kan der kommenteres på den nuværende.

For yderligere information henviser vi til nedeforstående link:
https://www.midttrafik.dk/nyheder/2015/januar/hoering-om-nye-koereplaner.aspx

Vi håber, at I internt vil gøre alle relevante personer opmærksom på høringen. 

Udviklingsplan Houlbjerg

Udviklingsplan for Houlbjerg


Relevant information fra landsbyrådet:

Info om nedrivning og renovering af gamle bygninger (15/12-2013):

Opslag om Favrskov Kommunes nedrivningspulje

Skulle det være af interesse skal jeg gerne hjælpe til M.v.h. Anders

Ansøgning til Favrskov Byråd om penge til nedrivning af det gamle faldefærdige bryggeri

Ansøgning om nedrivning af faldefærdigt hus i Houlbjerg

Det gamle mosteri er nu fjernet, og der er nu en fin oversigt fra bilerne.

Området skal forskønnes og ejer Bente Dyhr har meddelt gruppen, hvordan området  skal renoveres, sådan at det fremstår præsentabelt for byen .(se  den indgåede aftale på holdte møde.)

Forskønnelse af Houlbjerg

Houlbjerg menighedsråd har købt det faldefærdige hus på Houlbjergvej 39.

Ansøgning Til Favrskov Byråd om penge til nedrivning er sendt.

Grunden på Houlbjergvej 39 skal anvendes til parkeringspladser


Ansøgning om nedrivning af Houlbjergvej 39

Byggeriet af ny sognegård for Haurum – Sall – Granslev – og Houlbjerg påbegyndes i 2013

og  så vil man mangle parkeringspladser.


Houlbjerg støtte til nedrivning af faldefærdigt hus

Det gamle Mosteri blev nedrevet d.13.aug.2012

Se billeder på filen

CCF180920126_00000

Borgerne i Houlbjerg er glade for at huset nu er nedrevet. Oversigten for bilerne er væsentlig forbedret og efter renovering vil området stå præsentabelt.

Møde d. 20.aug. 2012 Forskønnelse af det tomme område

Ejer Bente Dyhr nævnte at der skal lægges en flisebelægning på det tomme område,

og der skal plantes cotoneaster i en række parallel med fortovet. gavlen skal males. Nyt glas isættes i de knuste vinduer som findes i bygningen, der nu er meget iøjnefaldende.

Den aktive gruppe brænder efter at hjælpe med dette arbejde, sådan at området kommer til at se præsentabelt ud for byen.

Ifølge aftale er der for fuldførelse af dette arbejde deadline 1/2 år.

Det er jo vigtigt, at landsbyerne er velholdte med henblik på låntagning i huse, og med henblik på, at stedet skal være attraktivt for nye folk at bosætte sig i.

Pedeller i landsbyerneTilbagemelding og information fra lokalplansgrupperne:

Infrastruktur

Mødereferat:

Mødereferat: 2011-12-07 Trafik of infrastruktur

På mødet omhandlende Trafik og Infrastruktur blev materialet udarbejdet ved Borgermødet d. 13. september 2011 anvend som agenda og inspiration:

Projekt beskrivelse:

ü  Baggrund og formål

ü  Beskrivelse

ü  Aktivitets- og tidsplan

ü  Ressourcer og deltagere

ü  Kommunikation

ü  Budget

Finansiering

Agenda: Trafik og infrastruktur:

 1. ”Kør med ordning” som supplement til den offentlige transport.
 2. Udvidelse af Houlbjergvej
 3. Fortove og cykelstier
 • Fortov i den ene side af den befærdede vej gennem byen
 • Cykelsti i den anden side af den befærdede vej gennem byen
 • Der mangler en cykelsti på Frisendalbakken
 • Fodgængerovergang
 1. Cykelsti helt til Laurbjerg , Langå og Hammel
 2. Cykelsti til Konstrup – sydøst for Houlbjergskoven
 3. Etablering af trinbræt i Laurbjerg
 4. Ny asfalt og renovering af fortove

 

Kontakt person hos kommunen:

Farvskov repræsentant:

Jytte Borg TLf. 89645114

Sine Schultz Tlf. 89645113

Med udgangspunkt i agendaen foroven blev følgende udarbejdet:

 1. ”Kør med ordning” som supplement til den offentlige transport
 • Dette punkt er allerede løst. En taxi-lignende ordning eksisterer, hvor folk kan ringe ind og bestille en vogn hvor der tages højde for hvorvidt andre skal samme sted hen, og om det er muligt at synkronisere tiderne, så man på den måde kan deles om regningen. Priserne skulle generelt være billigere end almindelige taxi-priser.
 1. Udvidelse af Houlbjergvej
 • Det er besluttet at dette punkt har meget lav prioritet og derfor ikke vil blive behandlet foreløbigt.

3, 4, 5 Fortove og cykelstier

 • (Første prioritet) Fortov i den ene side af den befærdede vej gennem byen og cykelsti i den anden side i kombination med cykelsti til Kongstrup:
  • Som det er på nuværende tidspunkt er der kun cykelsti gennem halvdelen af byen, så denne kunne godt tænkes fortsat til bygrænsen. En udvidelse af cykelstien vil muligvis forhindre fortov i samme side som cykelstien. Det er derfor ønsket at hvis der oprettes cykelsti i den ene side af vejen så sikres der fortov i modsatte side. Fordelen ved udvidelse skal ses i sammenhæng med at der evt. laves en cykelsti mellem Houlbjerg og Kongstrup hvorved købmand, skole og børnehave bliver nemmere tilgængelig – børnehaven lukker i Houlbjerg. En cykeltur fra Houlbjerg til Konstrup er som det er nu en ubehagelig oplevelse da Hammelvej er ret smal og meget befærdet med tung trafik. Set i lyset af at der muligvis kommer en perron, så tog igen stopper i Lauerbjerg/Kongstrup, så vil dette ligeledes tale for en bedre forbindelse mellem Houlbjerg og Kongtrup (ikke offentlig transportmiddel). Med en cykelsti til Lauerbjerg/Kongstrup vil dette også give mulighed for at cykle hele vejen til Langå uden at skulle køre på befærdet vej.
 • (Anden prioritet)Der mangler en cykelsti på Frisendalbakken
  • Cykelstien gående fra Houlbjerg mod Hammel stopper ved Frisendalbakken. Denne kunne godt tænkes forlænget, så det er muligt at cykle til Hammel uden at skulle køre på den befærdede vej. Dette vil gøre Houlbjerg mindre afhængig af offentlig transport når de unge skal til og fra skole og fritidsaktiviteter Ex. Svømning ovs.
 • Fodgængerovergang
  • Det blev besluttet at der ikke vil blive kigget på en fodgængerovergang, da denne automatisk vil komme på tale ved etablering af fortov og cykelsti gennem Houlbjerg hvis dette findes nødvendigt.
 1. Etablering af trinbræt i Laurbjerg
 • Anders kontakter kommunen og hører om status for trinbræt. Ved negativt svar kan underskriftindsamling være aktuelt.
 1. Ny asfalt og renovering af fortove
 • I så fald at forrige punkter ikke bliver gennemført vil dette punkt blive aktuelt. Ellers er punktet dækket ind.

 

Mails:

Referater:

2 thoughts on “Landsbyrådet

 1. Anne Marie Thorsen

  Det kunne da være rart om vores dejlige cykelsti kunne blive renset for jord og smat når der har været skovarbejde. Livsfarligt for cyklister i høj fart fra Houlbjerg og surt for os gående.
  Venlig hilsen A M Thorsen

  Svar
  1. Leila Saxbeck

   Hej Anne marie
   Undskyld det sene svar – jeg tror, du skal henvende dig til Favrskov med forelæggelse af problemet.
   Mvh Leila

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.