Leje af flagstænger

 

Nystartet flagkommitè som en underafdeling af Houlbjerg Borgerforening.

Nu er det muligt for byens borgere – med eller uden medlemskab af foreningen – at få indflydelse på, hvornår flag alléen i byen skal opsættes.

Man kan nemlig selv købe sig til en dag med alle eller et mindre antal flag sat op i byen.

Flagkommitèen er endvidere i gang med indkøb af små let-flytbare ca. 2 meter høje stænger med flag, der kan opstilles hvor som helst, og ved hvilken som helst anledning såsom bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, runde fødselsdage osv. eller i forbindelse med kirkelige handlinger, eller blot til stor fest i forsamlingshuset.

Vi forsøger at anskaffe 1o af disse små flag, der kan lejes for en dag.

Indtil videre koster det 100 kr i startgebyr og 15 kr. pr spyd at leje pr dag. Der betales ikke depositum, men et ødelagt flagspyd med flag erstattes jf. dagsprisen, som i dag er 800kr.

Vil man have sat hele flagallen op i byen koster det 1.000kr.pr. dag.

Allèen kan selvfølgelig kun lejes i sommerperioden, når flagstængerne i forvejen er monteret i holderne langs vejen.

Er man interesseret i at leje flag alléen eller et antal spyd, kan man kontakte udvalgsformanden.

Orla Aagaard, Houlbjergvej 17, tlf. 2232 5343 eller på mail Orla@mailme.dk.

 

 

Lidt historie om flaget Dannebrog.

 

Den 15 juni 1219  faldt noget ned fra himlen, da Kong Valdemar deltog i salget ved Estlands kyst

Der var tale om et rødt banner med et hvidt kors syet på.

Det er det tidligste man i Danmarkshistorien hører om flaget.

Det er denne dag, man kalder for Valdemars dag.

I årene omkring 1380 og helt op til 1700-tallet anvendes et rødt/hvidt banner af danske konger. Dette fremgår bl.a. af en våbenbog fra 1380.

I 1748  blev der udarbejdet mere almindelige bestemmelser om brug af flagføring på statens skibe.

1808 indførtes Dannebrogs ordenen og Ridderkorset.

1833 besluttede  Landstinget, at alle landets borgere må flage, men den regerende kong Fredrik den VI ville ikke tillade det.

Kongen døde imidlertid i 1839.

I forbindelse med 3-års krigen besluttedes i 1848, at Dannebrog var ”folkets flag” og måtte bruges af alle.

Som følge af dette besluttede Landstinget i 1854 at ”fri flagning” var tilladt.

 

1908 blev institutionen Danmaks-samfundet  oprettet af det bedre borgerskab i Aalborg og med det formål at  udbrede brugen af Dannebrog og styrkelse  af det nationale sammenhold. En energisk og vedholdende indsats gjorde, at Danmarkssamfundet blev landsdækkende i 1912.

Omkring dette tidspunkt opstod idèen om en årlig landsindsamling hvert år den 15. juni. De penge som Danmarkssamfundet samler ind bliver hen over året brugt til at købe flag og fanemateriel for.

I 1913 udkom det første reglement om flagning udarbejdet af Danmarks-samfundet.

Ifølge reglementet findes  3 slags flag: splitflaget – Vimpel og Stutflag.

I 1939 udkom den første officielle flagkalender.

Der er  3 type af flagdage:  de officielle flagdage – forsvarets flagdage  og de kirkelige flagdage. De forskellige typer flagdage er ikke nødvendigvis sammenfaldende.

 

Som følge af vores medlemskab i EU blev det vedtaget i 1989, at der må flages med EU-flaget.

I dag findes ingen egentlig flag-lov, der findes kun forskrifter, for hvornår og hvordan  der må flages.

Flag må anvendes i dagtimerne fra kl. 08 til kl. 20, dog må flaget ikke sættes op kl. 08, såfremt der ikke er lys nok i henhold til lygtetændingstiderne.

De fleste tror, at der ikke må flages om natten, men dette er ikke tilfældet. Man må gerne flage om natten, men betingelsen er at flaget er oplyst.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.